بسم رب العباس(ع)
از صداي سخن عشق نديدم خوش تر       يادگاری که در اين گنبد دوار بماند

با سلام و درود بر عشاق العباس (ع) . . .
دلدادگانی که مخلصانه آمدند وبا تعظیم به آل الله نهايت ايمان، تقوا، ايثار، شجاعت، فتوت، جوانمردی و در يک کلام همه خوبی ها را ارج نهادند و ارادت ازلی خود رادر این هیئت بی ریا و باعظمت به نمايش گذاردند.
حقير از آحادعزيزانی که با حضور گرم و حمايتهای خالصانه و همه جانبه مادی ومعنوی خود اسباب عظمت و شکوه اين تشکل مذهبی ، معنوي راتحت لوای قوم شریف لر فراهم نموده اند به عنوان خادم ومؤسس، صمیمانه وقلبأ از اعماق وجودتشکر وقدر دانی می نمایم ، باشد که نام همه این مخلصان عاشق در دفتر پیروان و مريدان اولياء الله ثبت وضبط وهمواره در زمره مقربين درگاه حی داور باشند.
به اميد تقویت و تعالی روز افزون اين ارادت ها، توام با برآورده شدن جميع حوائج شرکت کنندگان، اصحاب وخادمین هیئت عشاق العباس(ع) لرستانیهای پایتخت

ارادتمند/خادم اهل بیت/حسین سلوک

پايگاه اطلاع رساني رسمي هئيت عشاق العباس (ع) لرستاني هاي پايتخت