محل موقت برگزاري مراسم :

تهران، بزرگراه شهيد ستاري جنوب، بلوار فردوس غرب، بلوار فردوس غرب، بلوار شقایق، نبش کوچه سیزدهم شرقی

زمان برگزاري مراسم: از اول محرم به مدت سيزده شب